• Left
  • Right
Stowarzyszenie Fantazjada Wrocław
Stowarzyszenie Fantazjada Wrocław
Stowarzyszenie Fantazjada Wrocław
Stowarzyszenie Fantazjada Wrocław
Stowarzyszenie Fantazjada Wrocław
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zjazd Stowarzyszenia Fantazjada

Przypominamy wszystkim członkom Stowarzyszenia o zbliżającym się zjeździe walnym, który będzie mieć miejsce w dniach 11-12 października 2014, we Wrocławiu!

*********

Stowarzyszenie Fantazjada powstało w grudniu 2010. Jednak zadania, jakie wykonuje są kontynuacją działań prowadzonych nieformalnie od roku 1994. Wtedy też część z obecnych jego członków pod sztandarem ZHP stworzyło „Fantazjadę”– terenową grę fabularną, czyli tzw. larp. Początkowo była to zabawa w grupie znajomych, ale z biegiem czasu przerodziła się w duże wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych tematyką fantasy. W grudniu 2008 roku założone zostało stowarzyszenie Akademia Rozwoju „Deadline”, organizator imprezy w latach 2009 i 2010. Następnie "AR Deadline" podzieliło się, a większość jego członków utworzyła istniejące obecnie „Stowarzyszenie Fantazjada”, które przejęło organizację „Fantazjady” i związanych z nią przedsięwzięć.

Czym się zajmujemy? Naszym głównym zadaniem jest oczywiście organizacja Terenowej Gry Fabularnej „Fantazjada”, a także innych aktywności śródrocznych kierowanych do miłośników fantastyki. Są to m.in. rozmaite warsztaty, prowadzone zwykle podczas weekendowych spotkań we Wrocławiu: Filmowe, charakteryzatorskie, taneczne, a także nagrywanie zwiastuna filmowego do kolejnych edycji gry. Wszystkie mają na celu zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijanie kreatywności oraz zdolności artystycznych u młodych ludzi.

W naszych akcjach biorą udział osoby z całej Polski. Na ostatnią „Fantazjadę” przybyło ponad 400 osób z całego kraju, a także z Czech, Słowacji i Niemiec, co czyni ją jedną z największych tego typu imprez w Polsce.

Użyj strzałek do nawigacji, oraz Esc aby zamknąć okno.

Zamknij